Về chúng tôi

Trong năm 2006 bốn người đam mê ngoài trời là những người bạn gần gũi, Kiên (Tony), Bích (Bobby), Bảo và Jimmy, quyết định đi niềm đam mê của họ đối với du lịch mạo hiểm ở châu Á và tạo ra một công ty du lịch với một sự khác biệt: ACTIVETRAVEL ASIA. Hôm nay ATA đã phát triển để trở thành một trong những công ty du lịch mạo hiểm hàng đầu của Đông Dương. Chúng tôi cung cấp một lựa chọn rộng của Việt Xem thêmHỗ trợ: